Logo

הגישה הדמוקרטית

הגישה מתבססת על ההנחה כי לכל צורך ישנם מגוון פתרונות שונים וכי יש להתאים את הפתרון למזג, לתחומי העניין, ולאזורי החוזק של הילד

החממה לחדשנות חינוכית לגיל הרך

כלים רלוונטיים, מעודכנים ופרקטיים להתמודדות עם מערכת היחסים המחודשת שבין המבוגרים לילדים בעולם שלנו.

גן ילדי הטבע

חינוך ולמידה ברוח הערכים הדמוקרטיים-ליברליים. מתן ביטוי ליחודיות הלומדים. למידה אישית המעודדת סקרנות ורצון לחקור ולדעת.

אנחנו בתקשורת

תמונה מקדימה של כתבה מגלריית אנחנו בתקשורת

מה הלו"ז